• Deze cashback actie start op 1-11-2021 en eindigt op 31-01-2022.
 • De uiterste inzenddatum van het deelnameformulier is 31-01-2022.
 • Onvolledige inzendingen en onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden worden niet gehonoreerd.
 • Deelnemers aan de actie dienen het online deelnameformulier in te vullen op therminon.nl/actie.
 • Om deel te nemen aan deze actie is het uploaden van een kopie aankoopbewijs en geldige actiecode verplicht.
 • Per factuur kan er één actiecode worden ingediend.
 • Per zakelijke klant kunnen er maximaal 2 actiecodes worden geclaimd.
 • U dient uw persoonsgegevens in te geven voor verdere afhandeling van de actie.
 • U ontvangt het cashback bedrag uiterlijk 4 weken nadat Therminon B.V. uw online registratie met kopie aankoopbewijs heeft ontvangen en goedgekeurd.
 • Het bedrag wordt enkel per bankoverschrijving aan u overgemaakt.
 • De actie geldt alleen voor aankopen gedaan door zakelijke klanten.
 • Automatisch gegenereerde inschrijvingen alsmede technische manipulaties zijn van deelname uitgesloten.
 • Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Therminon B.V. het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te ontvangen cashback te laten vervallen.
 • Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.
 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Therminon B.V.
 • Therminon B.V. behoudt zich het recht om de actie en/of voorwaarden te wijzigen dan wel te beëindigen.
 • Therminon B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enige wijze voort kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Therminon B.V. niet aansprakelijk.